การปลูกสับปะรดภูแลสวนกัญญารัตน์

สับปะรดภูแลสวนกัญญารัตน์ นั้นผ่านการปลูกที่พิถีพิถันในตั้งแต่ขั้นตอนในการเริ่มปลูกตลอดจนดูแลรักษา จนออกผลสามารถตัดขายส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศ  ปลอดจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช เพราะจะทำให้เสียรสชาติและคุณสมบัติที่ดีของสับปะรดภูแล อีกทั้งยังเป็นผลเสียต่อผู้บริโภค สวนกัญญารัตน์ สับปะรดภูแลจึงเลือกที่จะใช้วิธีการปลูก และ ดูแลเอาใจใส่ที่พิถีพิถัน ความรู้ความชำนาญในการปลูกและดูแลรักษาสับปะรดพันธุ์ภูแล เพื่อให้ได้คุณภาพสับปะรดภูแล ที่ดี หวาน กรอบ สะอาด ปลอดภัย

คัดเลือกและเตรียมกล้าพันธุ์สับรดภูแลอย่างดี

phulae-farm-1

จัดเตรียมกล้าพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพื่อนำไปปลูก

phulae-farm-2

นำกล้าพันธุ์ลงแปลงปลูกที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพื่อนำไปปลูก

phulae-farm-3

ปลูกกล้าพันธุ์ลงในแปลงปลูกเรียบร้อยแล้วพร้อมดูแลต่อไป

phulae-farm-4

เติบโต ออกผลเป็นสับปะรดภูแลคุณภาพดี หอม หวาน อร่อย พร้อมส่งจำหน่ายทั่วประเทศ

phulae-farm-5