ตัวแทนจำหน่าย

partnerตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ

 • คุณสุรพงษ์ โพธาศรี (น้อย) จ.เชียงใหม่  โทร. 081-672-1771 Email : surapongpak1@hotmail.com
 • คุณจรรยารักษ์ ประจักษ์ (นก)  จ.ลำปาง โทร. 082-228-2618
 • คุณสากล กัณหเนตร (ปุ้ย) จ.พิษณุโลก โทร. 089-960-8500

ตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพมหานคร

 • คุณยุทธ/อ้วน โทร. 088-5367-725 , 081-7013-058

ตัวแทนจำหน่ายภาคกลาง

 • คุณศวรรยา เพ็งสมบูรณ์ (อู๊ด) จ.นครสวรรค์ โทร. 085-734-4933
 • คุณนพรัตน์ บุญสม (นพ)  จ.อ่างทอง โทร. 085-188-1328
 • คุณณรัฐ แสงศศิธรชัย (ต้น)  จ.พิจิตร โทร. 081-887-7762

ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันออก

 • คุณกนกกร เมืองน้อย (ยุ้ย) จ.ชลบุรี (พัทยา) โทร. 085-789-2506

ตัวแทนจำหน่ายภาคอีสาน

 •  คุณกฤษณา ไชยสุริยงค์ (น้ำ)  จ.อุดร โทร. 083-181-5081, 080-622-1094
 •  คุณจิรธนา ศรีดาหลง (แก้ว) จ.นครราชสีมา โทร.084-607-5754

ตัวแทนจำหน่ายภาคใต้

 • คุณจักรพนธิ์ ดารารัตน์ (ตั๊ก) จ. สุราษฎร์ธานี โทร. 089-483-3684 , 093-784-8889