วิธีการสั่งซื้อ

phulae-order2
Order

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

  • การสั่งซื้อ กรุณาโทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2-3 วัน
  • ผู้สั่งซื้อสินค้าชำระเงินผ่านธนาคาร พร้อมแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน
  • ผู้สั่งซื้อระบุการรับสินค้า รถ หรือ สายการบิน
  • บัตรประจำตัวประชาชน “ชื่อ-นามสกุล” ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นทาง
    เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้า
  • กรุณาแจ้งกลับ เมื่อได้รับสินค้าแล้ว

การชำระเงิน

phulae-bank