สวนกัญญารัตน์ส่งออกสับปะรดภูแลไปจีน

สวนกัญญารัตน์ได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนจำหน่ายประเทศจีน ที่จะนำสับปะรดภูแลเราไปทำการตลาดที่นั่น สวนกัญญารัตน์รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสส่งออกสับปะรดภูแลผลไม้ของไทยเราส่งออกสับปะรดภูแลไปให้ชาวจีนได้มีโอกาสชิมรสชาติความ หวาน กรอบ อร่อย และเต็มไปด้วยประโยชน์ต่อร่างกาย

16380
16381 16382 16383