สวนกัญญารัตน์

สวนกัญญารัตน์ส่งออกสับปะรดภูแลไปจีน

สวนกัญญารัตน์ได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนจำหน่ายประเทศจีน ที่จะนำสับปะรดภูแลเราไปทำการตลาดที่นั่น สวนกัญญารัตน์รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสส่งออกสับปะรดภูแลผลไม้ของไทยเราไปให้ชาวจีนได้มีโอกาสชิมรสชาติความ หวาน กรอบ อร่อย

การปลูกสับปะรดภูแลสวนกัญญารัตน์

สับปะรดภูแลสวนกัญญารัตน์ นั้นผ่านการปลูกที่พิถีพิถันในตั้งแต่ขั้นตอนในการเริ่มปลูกตลอดจนดูแลรักษา จนออกผลสามารถตัดขายส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศ ปลอดจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ได้คุณภาพสับปะรดภูแล ที่ดี หวาน กรอบ ปลอดภัย