การปลูกสับปะรดภูแล

การปลูกสับปะรดภูแลสวนกัญญารัตน์

สับปะรดภูแลสวนกัญญารัตน์ นั้นผ่านการปลูกที่พิถีพิถันในตั้งแต่ขั้นตอนในการเริ่มปลูกตลอดจนดูแลรักษา จนออกผลสามารถตัดขายส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศ ปลอดจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ได้คุณภาพสับปะรดภูแล ที่ดี หวาน กรอบ ปลอดภัย